CMP Header
buttons_off/home.jpg
buttons_off/newsletter.jpg
buttons_off/membership.jpg
buttons_off/shotgun.jpg
buttons_off/cmp.jpg
buttons_off/juniors.jpg
buttons_off/pistol.jpg
buttons_off/calendar.jpg
buttons_off/events.jpg
buttons_off/firearms.jpg
buttons_off/photo.jpg
buttons_off/lk.jpg
buttons_off/map.jpg
buttons_off/contact.jpg
League Results
2023
 

April 25
Standing

April 27
Standing

May 2
Sitting

May 4
Sitting

May 11
Choice

May 16
Prone RF

May 18
Prone RF

May 23
Prone

May 25
Prone

May 30
Standing

Aggregate

Percent

Brian Belanger
John Bergstrom
Eric Christianson
Ethan Christianson
John Dunphy
Joel Fischer
Luke Eskola
Mark Havlik
Mike Heldebrant
Steve Jantscher
David Johnson
Jason Jurisch
Ken Larson
Serge Litkewitsch
Dan Malone
Jerry Meyer
Joe Moore
Shawn Roskop
Gary Schatzlien
Sam Waters
Ross Vanderpoel
Jon (Gummy Bear) Possehl
David Garadardi
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
275.02
-
-
-
290.06
-
297.11
-
-
-
243.01
277.04
-
-
-
196.07
264.01
-
-
284.03
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
99.05
-
-
-
-
-
-
-
295.08
-
158.02
-
284.07
-
297.14
-
-
-
254.00
151.00
267.04
-
263.05
292.11
-
-
-
290.07
199.07
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
295.06
-
-
-
-
-
-
190.03
195.04
-
128.00
155.00
291.10
-
195.10
-
168.02
-
189.04
-
164.01
-
152.00
191.06
-
-
-
194.04
200.12
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
295.06
-
-
-
-
-
-
-
-
-
136.00
-
159.00
-
179.01
-
-
-
163.01
-
172.00
-
-
170.00
-
-
-
-
-
-
190.03
765.14
0.00
422.02
155.00
1024.23
0.00
968.36
0.00
168.02
0.00
849.06
428.04
603.05
0.00
415.05
1538.41
264.01
0.00
0.00
768.14
399.19
0.00
95.02%
95.64%
0.00%
70.34%
77.50%
93.11%
0.00%
96.84%
0.00%
84.01%
0.00%
84.91%
85.61%
86.15%
0.00%
83.01%
96.15%
88.00%
0.00%
0.00%
96.00%
99.80%
0.00%
Blue=30 shot agg. : Black=20 shot agg : Red= 10 shot agg : Green= 30cal night
 

June 1
Standing

June 6
Sitting

June 8
Sitting

June 13
Extra!

June 15
Choice

June 20
Prone RF

June 22
Prone RF

June 27
Prone

June 29
Prone

Aggregate

Percent

Brian Belanger
John Bergstrom
Eric Christianson
Ethan Christianson
John Dunphy
Joel Fischer
(Cool Hand) Luke Eskola
Mark Havlik
Mike Heldebrant
Steve Jantscher
David Johnson
Jason Jurisch
Ken Larson
Serge Litkewitsch
Dan Malone
Jerry Meyer
Joe Moore
Shawn Roskop
Gary Schatzlien
Sam Waters
(Big Boss) Ross Vanderpoel
Jon (Gummy Bear) Possehl
David Garadardi
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
179.01
-
-
-
-
-
-
288.10
281.06
-
262.02
-
287.07
-
293.04
-
-
-
-
239.03
284.05
-
271.02
284.06
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
293.09
-
-
-
-
-
-
-
345.03
-
-
-
-
-
369.03
-
-
-
-
-
-
-
-
348.01
-
367.03
-
314.02
-
-
-
-
-
-
-
290.09
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
299.13
-
-
-
-
-
-
-
293.09
-
188.00
-
285.05
248.02
298.07
-
-
-
-
-
288.02
-
258.01
292.09
-
129.01
-
273.03
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
390.09
-
-
-
-
-
-
-
183.03
-
111.00
-
170.03
172.03
192.05
-
-
-
184.03
164.01
177.02
-
168.00
-
159.02
103.01
184.05
178.02
-
-

288.10
757.18
0.00
561.02
0.00
418.05
1034.24
783.16
0.00
0.00
0.00
184.03
403.04
749.09
0.00
697.03
1737.47
159.02
232.02
184.05
451.05
0.00
0.00
96.03%
94.65%
0.00%
70.13%
0.00%
83.61%
94.02%
97.90%
0.00%
0.00%
0.00%
92.02%
80.61%
93.64%
0.00%
87.13%
96.53%
79.51%
46.40%
92.03%
90.21%
0.00%
0.00%
Purple=40 shot agg. Blue=30 shot agg. : Black=20 shot agg : Red= 10 shot agg : Green= 30cal night
 

July 4
Standing

July 6
Standing

July 11
Extra!

July 13
Choice

July 18
Sitting

July 20
Sitting

July 25
Prone RF

July 27
Prone RF

Aggregate

Percent

Brian Belanger
John Bergstrom
Eric Christianson
Ethan Christianson
John Dunphy
Luke Eskola
Joel Fischer
Mark Havlik
Mike Heldebrant
Steve Jantscher
David Johnson
Jason Jurisch
Ken Larson
Serg Litkewitsch
Dan Malone
Jerry Meyer
Joe Moore
Shawn Roskop
Gary Schatzlien
Sam Waters
Ross Vanderpoel
Randy Carpenter
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
-
-
-
-
-
-
279.02
-
-
-
-
-
247.02
-
-
-
288.03
-
-
285.06
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
194.06
-
-
-
-
-
271.02
-
-
258.03
-
351.03
275.01
299.21
-
-
-
177.01
263.00
-
-
268.02
-
-
195.01
279.01
-
-
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
293.08
-
-
246.01
-
260.03
272.04
-
-
-
-
-
-
286.06
-
-
186.03
-
-
273.02
-
-
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
564.10
0.00
0.00
504.04
0.00
611.06
826.07
299.21
0.00
0.00
0.00
177.01
510.02
286.06
0.00
268.02
380.09
0.00
195.01
837.09
0.00
0.00
94.02%
00%
0.00%
84.01%
00%
87.29%
91.79%
99.74%
00%
00%
00%
88.51%
85.00%
95.35%
00%
89.34%
95.02%
00%
97.51%
93.01%
00%
00%
Blue=30 shot agg. : Black=20 shot agg : Red= 10 shot agg : Green= 30cal night
Dan Malone and John Bergstrom took mulligan's on July 21.
 

Aug 1
Prone

Aug 3
Prone

Aug 10
Choice

Aug 15
Standing

Aug 17
Standing

Aug 29*
Sitting

Aug 24
Sitting

Aug 29
Prone RF

Aug 31
Prone RF

Sept 5
30 Cal

Aggregate

Percent

Brian Belanger
John Bergstrom
Eric Christianson
Ethan Christianson
John Dunphy
Luke Eskola
Joel Fischer
Mark Havlik
Mike Heldebrant
Steve Jantscher
David Johnson
Jason Jurisch
Ken Larson
Serg Litkewitsch
Dan Malone
Jerry Meyer
Joe Moore
Shawn Roskop
Gary Schatzlien
Sam Waters
Ross Vanderpoel
Randy Carpenter
Mitch Belanger
181.05
171.03
-
113.00
-
158.01
194.06
182.02
-
-
-
196.05
164.00
-
-
-
188.05
194.06
88.01
-
-
111.01
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
224.01
-
168.00
165.01
-
164.00
-
155.00
172.00
183.03
-
-
-
172.00
153.02
168.01
-
-
-
-
109.01
177.02
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
274.03
277.01
-
196.00
-
263.02
291.02
273.03
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
289.11
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
195.03
-
-
-
-
231.00
-
281.04
293.07
-
232.01
-
249.02
283.04
275.02
-
-
-
-
240.02
-
-
-
286.06
-
132.00
279.02
-
-
214.00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
292.06
-
-
-
-
193.01
-
-
Showed Up
-
233.02
-
260.03
217.01
276.02
-
-
-
-
-
-
-
-
267.00
-
222.01
252.02
-
-
-
904.12
906.12
0.00
705.01
0.00
825.05
940.12
913.10
0.00
0.00
0.00
368.05
557.04
168.01
0.00
0.00
961.20
194.06
329.02
745.15
0.00
759.03
214.00
90.41%
90.61%
%
70.50%
%
82.51%
94.01%
91.31%
%
%
%
92.01%
79.58%
84.01%
%
%
96.12%
97.03%
47.00%
93.14%
%
69.00%
71.33%
Blue=30 shot agg. : Black=20 shot agg : Red= 10 shot agg. : Green= 30cal night

Name

Shots
Fired

Total
Score

Percentage

NRA
Classification

Brian Belanger
Mitch Belanger
John Bergstrom
Randy Carpenter
Eric Christianson
Ethan Christianson
John Dunphy
Luke Eskola
Joel Fischer
Mark Havlik
Mike Heldebrant
Steve Jantscher
David Johnson
Jason Jurisch
Ken Larson
Serg Litkewitsch
Dan Malone
Jerry Meyer
Joe Moore
Shawn Roskop
Gary Schatzlien
Sam Waters
Jon Possehl
Ross Vanderpoel
210
30
260
100
30
310
20
210
400
310
0
20
0
190
230
200
0
160
480
70
150
180
40
130
1946.35
214.00
2428.44
759.03
0.00
2192.09
155.00
1854.16
3824.66
2963.83
0.00
168.02
0.00
1578.15
1898.14
1806.21
0.00
1380.10
4617.17
617.09
756.05
1481.23
399.19
1219.19
92.68%
71.33%
93.40%
75.90%
0.00%
70.71%
77.50%
88.29%
95.62%
95.61%
00%
84.01%
00%
83.06%
82.53%
90.31%
00%
86.26%
96.19%
88.16%
50.40%
82.29%
99.80%
93.78%
Ex
Mk
Ex
Mk
-
Mk
Mk
Ss
Ma
Ma
-
Ss
-
Mk
Mk
Ex
-
Ss
Ma
Ss
Mk
Mk
HM
Ex